NEURODIVERSITEIT OP HET WERK

Steeds vaker lopen leidinggevenden, HR en collega’s aan tegen het feit dat medewerkers allerlei verschillende diagnoses hebben. Denk aan autisme, AD(H)D, hoogbegaafdheid, dyslexie, hoogsensitiviteit. Soms hebben mensen zelfs meerdere diagnoses.

Dat maakt de aansturing regelmatig erg ingewikkeld.

Want hoe vlieg je elk gesprek goed aan, waarbij je ieder met zijn of haar eigen unieke kwaliteiten, valkuilen en ontwikkelingsvragen professioneel begeleidt? Dit vraagstuk kan je flink wat kopzorgen geven.

 

 

Toch hoeft dat niet zo te zijn. Ook in deze verscheidenheid valt een rode draad te vinden. Daar helpen we je graag bij.

Een groot deel van die verschillende diagnoses kunnen je vangen onder de term neurodiversiteit. Een variatie aan breinwerkingen. Ieder met eigen talenten en behoeftes.

Gemiddeld is het percentage neurodiversiteit al 20%, en in de tech industrie is dit percentage nog hoger. Zo hebben veel bedrijven en organisaties te maken met medewerkers met een label of herkenning in autisme, ADHD en/of hoogbegaafdheid en andere informatieverwerkingsstijlen.

Personeel is je grootste kapitaal

Al dan niet zijn medewerkers daar open over. Dat brengt zowel voor de medewerkers als het management uitdagingen met zich mee. Er is sprake van uniek talent wat heel waardevol is voor de organisatie en tegelijkertijd spelen er kwetsbaarheden. Dat brengt in de communicatie, aansturing en uitvoering uitdagingen met zich mee.

Veel bedrijven zetten in op persoonlijke ontwikkeling, al dan niet incompany. Personeel is het waardevolle kapitaal in de organisatie. Het is fantastisch als er meer ingezet gaat worden op een neuro-inclusieve organisatie en te verkennen en uitrollen hoe zo optimaal gebruik kan worden van álle talenten. Juist waar neurodiverse breinen werken in een team is de performance 30% beter dan zonder. De meerwaarde is enorm.

Groter percentage neurodiversiteit in de tech-sector 

Bij de meest high tech organisaties heeft minimaal 30% van de medewerkers een neurodivergent brein. Daarvan zal een percentage vraagstukken of uitdagingen hebben waar een extra ontwikkel- of ondersteuningsvraag ligt. Zodat medewerkers zo goed mogelijk hun werk kunnen doen en er minder verzuim, verloop en gedoe is. Het is daarbij niet altijd one size fits all, de vraag is dan hoe het maximale uit the human capital te kunnen halen. Voor een beter welzijn en meer rendement.

Herken je dit ook?

 • Je bent er mogelijk bang voor om neurodiversiteit bespreekbaar te maken, omdat je niet weet wat wel of niet mag en hoe het opgepakt wordt.

 

 • Loop je er tegen aan dat je niet genoeg weet van elke diagnose en het bijbehorende gedrag en behoeftes, maar blijft het steeds rondhangen.

 

 • Merk je dat je veel tijd en energie verliest om medewerker echt goed te kunnen aansturen om het werk goed gedaan te krijgen.

 

 • Voel je dat je in de gesprekken niet zo effectief communiceert, omdat de informatieverwerking toch anders verloopt en je zoekende bent naar hoe dan wel.

 

 • Kun je nog wel wat kennis, zelfvertrouwen en tools gebruiken om alle medewerkers met en zonder neurodiversiteit goed samen te laten werken.

 

“Medewerkers met een neurodivers brein zijn goud waard 

als ze werken onder de juiste omstandigheden.”

Door in te zetten op een inclusieve organisatie waar ieder mag zijn wie hij is en te ondersteunen naar de diverse behoeftes kun je werken op het verminderen van verzuim, verloop en gedoe.

Een zaak van de hele organisatie

Omdat alle lagen in de organisatie hiermee te maken hebben, is het mooi om een totaalpakket voor om neurodiversiteit op te nemen in het personeelsbeleid, neurodivers gedrag open bespreekbaar te maken en in beeldvorming toe te werken naar neurodiversiteit als kracht. Geen wollige beleidsstukken maar praktische en concrete adviezen, trainingen, informatieverstrekking en initiatieven die ruimte geven aan open gesprekken.

Zouden wij samenwerken dan wordt ondersteunend gewerkt door oog te hebben voor de talenten, uitdagingen en kwetsbaarheden en deze zo goed mogelijk te begeleiden voor een betere productiviteit, samenwerking en wellbeing. Daar is zowel het bedrijf als de medewerkers bij gebaat. Op deze manier wordt de potentie beter uit alle medewerkers gehaald en kan de innovatie verder toenemen.

Wij helpen daar graag bij zodat er voor ieder talent een plek is. Dat biedt ook perspectief voor de toekomst om als aantrekkelijke, inclusieve werkgever te boek te staan en het voor talent nog interessanter wordt en blijft om voor het bedrijf te (blijven) werken.

Weet dat er hele goede mogelijkheden zijn om – ook in deze diversiteit –

medewerkers effectief aan te sturen en coachende gesprekken te voeren.

Wij helpen jou en je bedrijf graag om inzicht te krijgen in neurodiversiteit op het werk en effectief te communiceren en leiding te geven. Voor een neuro-harmonieuze werkomgeving.

 

Een greep uit de mogelijkheden:

 

 • Laagdrempelig informatieverstrekking over (de meerwaarde van) neurodiversiteit in de organisatie via geschikte (gangbare) kanalen om bewustwording en positieve beeldvorming te creëren. Te denken valt aan het eigen intranet of magazines, maar ook een eigen e-learning.

 

 • Workshop voor de HR businesspartners, HR en leidinggevenden om neurodiversiteit te herkennen en te begrijpen. Waarbij concrete tips en handvatten worden gedeeld voor de dagelijkse praktijk en ook gewerkt wordt op positieve mindset en attitude naar neurodivergente medewerkers.

 

 • Verdiepende workshop/training over effectieve aansturing en gesprekvoering bij neurodiversiteit. Zodat er betere energiebalans is, minder verzuim, betere communicatie, gestroomlijndere samenwerking en betere productiviteit. Eventueel aan te sluiten bij andere leiderschapstrainingen.

 

 • Individuele coaching van neurodivergente medewerkers die tegen uitdagingen aanlopen. Naar behoefte wordt daar de leidinggevende en/of team bij betrokken.

 

 • Groepstraining voor medewerkers voor rust op het werk, evt gecombineerd met individuele begeleiding.

 

 • Opzetten inloopspreekuur door een Neurodiversiteitscoach.

 

 • Opzetten intern ambassadeursnetwerk voor neurodivergente medewerkers voor meer openheid, verbinding, delen tips en ervaringen.

 

 • Advies over diversiteitsbeleid en cultuur aan directie en HR.

 

 WAT HET OPLEVERT

 

Er liggen bij bedrijven volop kansen om het gesprek tussen leidinggevenden en medewerkers met neurodivergent gedrag meer te stimuleren. Waardoor medewerkers zich gezien en gehoord voelen en er een prettige werkomgeving ontstaat. Een prettige werkrelatie waarin goede gesprekken tussen leidinggevenden en medewerkers met autisme leiden tot meer begrip, erkenning en waardering. Individuele kwetsbaarheden en praktische oplossingen zijn bespreekbaar.

Mensen worden gewaardeerd om hun sterke kanten en gewaardeerd om wie ze zijn. Een prettige werkomgeving en werkrelatie voorkomt ophopende stress waardoor burnout kan worden voorkomen. Dat verkleint de kans op langdurig ziekteverzuim, uitval en verloop.

Deze aspecten zijn over het algemeen ook heel helpend voor andere medewerkers met of zonder andere beperkingen dan neurodiversiteit. Waardoor de impact van deze aanpak veel breder is dan alleen de aanpak van neurodiversiteit op de werkvloer.

 

We gaan graag met je in gesprek

Klinkt dit interessant voor jou en het bedrijf of de organisaties waarvoor je werkt? Heb je vragen over dit aanbod? Stuur ons dan een email via info@autismecoach.nl We nemen dan zsm contact met je op.

 

Hartelijke groet,

Marja & Team Autismecoach