Privacy en Cookie Statement

Autismecoach neemt de beveiliging van persoonsgegevens serieus. Autismecoach heeft deze Privacy en Cookie Statement opgesteld om je te informeren over de waarborgen van Autismecoach bij de verwerking van persoonsgegevens.

Verwerking persoonsgegevens door Autismecoach

Autismecoach kan persoonsgegevens over jou verwerken doordat je (persoonlijk danwel via een bedrijf) diensten en/of producten van Autismecoach afneemt en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt.
Autismecoach kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Contactgegevens:
Autismecoach gebruikt jouw naam, bedrijfs- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en de levering van producten.

Indien je daarvoor expliciete toestemming hebt gegeven, voegt Autismecoach de contactgegevens toe aan de lijst van abonnees van de nieuwsbrief van Autismecoach. In de nieuwsbrief zijn relevante artikelen opgenomen, informatie over diensten en/of producten van Autismecoach en aanverwante zaken. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Indien je daarvoor expliciete toestemming hebt gegeven, voegt de Autismecoach jouw contactgegevens toe aan lijsten die Autismecoach aanlegt per afzonderlijke marketing actie. Voor iedere aparte marketing actie geldt een aparte duur en frequentie van verzending. Autismecoach informeert je hierover. In iedere marketing actie is een link opgenomen waarmee je je kunt afmelden.

Toegangs/inlogcodes:
Voor de uitvoering van de overeenkomst voor opleidingen ontvang je een unieke persoonsgebonden inlog/toegangscode voor de online leeromgeving.

Gezondheidsgegevens:
Indien je daarvoor expliciete toestemming hebt gegeven, kunnen gegevens over jouw gezondheid worden verwerkt door Autismecoach. Gezondheidsgegevens kunnen noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst, als jij gecoacht wilt worden door Autismecoach of als je wilt worden doorverwezen door Autismecoach naar door Autismecoach gecertificeerde coaches. Als jij geen toestemming geeft voor de verwerking van jouw gezondheidsgegevens, of als jij je toestemming intrekt, is het dus niet (verder) mogelijk voor Autismecoach om de overeenkomst uit te voeren. Er zullen alleen die gezondheidsgegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

Bezoekersgegevens:
Op de website van Autismecoach (hierna aangeduid als: de Website) worden de bezoekgegevens waaronder jouw IP-adres bijgehouden. Kijk onder het kopje Cookie van dit document voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens op de Website.

Betaalgegevens:
Autismecoach gebruikt jouw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer, voor het verwerken van betalingen in het kader van een overeenkomst.

Delen met derden

Autismecoach kan voor de volgende doelen persoonsgegevens delen met derden:

Dienstverleners:
Autismecoach deelt de persoonsgegevens met de ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor Autismecoach correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Deze bedrijven kunnen in Nederland, in Europa maar ook buiten Europa gevestigd zijn. Met bedrijven die in opdracht jouw gegevens verwerken, sluit Autismecoach een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Autismecoach blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Ten slotte verstrekt Autismecoach jouw persoonsgegevens aan andere derden, uitsluitend na jouw nadrukkelijke toestemming.

Een van de door Autismecoach ingeschakelde dienstverleners betreft Autorespond. Autorespond wordt door Autismecoach ingeschakeld voor de verzending van de gratis tips en van de eerste stap. Tevens verzorgt Autorespond voor Autismecoach de verwerking van bestellingen en verzending van communicatie met klanten.

Overheidsinstanties:
Op verzoek van overheidsinstanties zal Autismecoach de persoonsgegevens verstrekken, indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving.

Cookies

Autismecoach maakt bij het aanbieden van diensten en producten op de Website gebruik van diverse soorten cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de Website, wordt geplaatst op de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat je als bezoeker kan worden herkend, telkens als je de Website bezoekt.

Je kunt in je internetbrowser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de Website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen van de Website minder of niet meer toegankelijk voor je zijn. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

De volgende cookies worden gebruikt op de Website:

  • Autismecoach maakt gebruik van functionele cookies die de benodigd zijn voor een goede werking van de Website. Deze noodzakelijke cookies helpen Autismecoach de Website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de Website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de Website niet naar behoren werken.
  • Autismecoach maakt tevens gebruik van functionele cookies die het bestellen van diensten en/of producten vereenvoudigen (zoals het bewaren van de inhoud van jouw winkelwagen).
  • Met jouw toestemming plaatst Autismecoach tracking cookies op jouw apparatuur, die kan worden opgevraagd zodra je een website uit het netwerk van Autismecoach bezoekt. Hierdoor kan Autismecoach te weten komen dat je naast de Website ook op de betreffende andere website(s) uit het netwerk van Autismecoach bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, dient om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.
  • Autismecoach maakt onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgt Autismecoach inzage in het bezoek aan de Website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Zo kan Autismecoach de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van de Websitebezoekers. Lees hier over het privacy beleid van Google: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/en over het specifieke privacy beleid van Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nlDe verkregen informatie wordt met inbegrip van het IP-adres overgebracht naar en door Google opgeslagen op diens servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google daartoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden informatie namens Google verwerken. Autismecoach heeft hier geen invloed op. Autismecoach heeft Google geen toestemming gegeven om de via Autismecoach verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
    Google Analytics verwerkt voor deze analyses IP-adressen. Een IP-adres staat voor Internet Protocol. Dit is een unieke code om computers en netwerken te herkennen. Deze codes zijn te veelal te herleiden tot personen en kunnen daarom worden aangemerkt als persoonsgegevens.
    Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Ministerie van Handel van de Verenigde Staten. Dit programma houdt in dat een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens wordt gewaarborgd door Google.
  • Op de Website staan cookies en pixels van Facebook. Deze registreren dat jij de Website hebt bezocht. Vervolgens kunnen bij jouw volgende bezoeken aan Facebook advertenties van Autismecoach worden weergegeven.
  • Ten slotte zijn op de Website cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn, Facebook en Twitter. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien je gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken of te tweeten.

Links naar andere websites

Op de Website kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. Autismecoach draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die je bezoekt.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Autismecoach bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor Autismecoach jouw persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt na dire (3) jaar danwel drie (3) jaar na afloop van de overeenkomst bewaard.

Na afloop van de bewaartermijn vernietigt Autismecoach jouw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@autismecoach.nl. Autismecoach zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk op jouw verzoek reageren. Als je merkt dat jouw persoonsgegevens niet goed zijn verwerkt, verzoeken we je om dit aan te geven. De gegevens zullen worden aangepast. De oude – incorrecte – gegevens worden verwijderd.

Beveiliging

Autismecoach neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Autismecoach heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, je aanwijzingen hebt van misbruik van jouw persoonsgegevens door Autismecoach of als je meer informatie wenst over de beveiliging van de door Autismecoach verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact op met Autismecoach via info@autismecoach.nl.

https://www.autismecoach.nl is een website van Autismecoach. Autismecoach is als volgt te bereiken:

Adres: Hogenkamp 7, 8051 MA Hattem
Inschrijvingsnummer handelsregister KvK: 39097558
Telefoon: 06-144 099 92
E-mailadres: info@autismecoach.nl

De Website beschikt over een SSL certificaat. Dit houdt in dat de internetverbinding van de Website beveiligd is. Hierdoor zal alle informatie bij o.a. het verwerken van online aankopen en het versturen van persoonsgegevens vertrouwelijk blijven en niet leesbaar zijn door derden. Websites die over een SSL certificaat  beschikken zijn herkenbaar aan het gesloten slotje en de https:// in de adresbalk. Als bezoeker van de Website weet je zo dat er veilig met je persoonsgegevens wordt omgegaan en onbevoegden je gegevens niet kunnen onderscheppen.

Klachten

Indien je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Autismecoach, verzoekt Autismecoach je om zo snel mogelijk contact met Autismecoach op te nemen via info@autismecoach.nl. Autismecoach zal binnen 4 weken schriftelijk reageren. Indien je het niet eens bent met onze reactie, kun je een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Wijzigingen

Autismecoach behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy en cookie statement. Lees daarom regelmatig het privacy en cookie statement voor een update.