Twee keer, vlak achter elkaar, hoorde en las ik dat een hulpverlener vond dat een persoon met autisme zich niet kon ontwikkelen. Een keer is toeval, twee keer is opmerkelijk. Op de site van Psychologie Magazine las ik een vraag van Anno. Hij schreef: ‘Ik zocht hulp om aan mijn zwakke punten te werken, waarna bleek dat ik autistisch schijn te zijn.’ ‘Vervolgens krijg ik te horen dat ik me er maar bij neer moet leggen, ik zal mijn zwakke punten nooit kunnen verbeteren door het autisme.’ De boodschap was: ‘Geef je ambitie om manager te worden maar op.’

De tweede keer was in een gesprek. Cliënt x is niet leerbaar. Op zo’n moment gaan bij mij de haren overeind staan. Niet leerbaar? Een normaal begaafd persoon met minimaal een MBO opleiding, een gezin, een baan – niet leerbaar? Mijns inziens: wrong answer.

En dit zijn echt geen uitzonderingen.

Wat gaat hier mis?

Mensen denken aan bij autisme aan Rainman en Forrest Gump en onderschatten de mogelijkheden van mensen. Autisme is niet te genezen. Maar mensen met autisme kunnen wel geholpen worden om beter met hun aandoening om te gaan en zo hun problemen te verminderen. De laatste 10 jaar krijgt de behandeling van mensen met autisme gelukkig steeds meer aandacht en zijn er tal van mogelijkheden met prachtige resultaten. Misschien eerder een gebrek aan kennis en op de hoogte zijn van de mogelijkheden? Misschien dat er eerst goed gekeken moet worden welke blokkades er zijn en deze zo mogelijk opheffen?

Zo jammer om dan van die opmerkingen te horen als je erbij neerleggen of het verwijt krijgen dat je niet leerbaar bent. Want in mijn dagelijkse praktijk zie ik het tegendeel. Mensen die door schade en schande wijs zijn geworden in het leven. Misbruikt en misleid zijn op allerlei manieren, het vertrouwen kwijt zijn geraakt in de mensheid en toch het hoofd boven water weten te houden. Die keihard werken aan hun ontwikkeling. Hongerig zijn naar relevante kennis om meer te kunnen genieten en beter te kunnen presteren. En ook: om te kunnen voldoen aan de maatstaven van mensen zonder autisme.

Voor wie moeite heeft om dit te geloven: lees mijn onderzoeksrapport. Hierin lees je bijvoorbeeld dat bijna 70% van de respondenten van dit onderzoek lezen om hun autisme beter te accepteren en dat er tal van onderwerpen zijn waar ze zich in willen ontwikkelen. Ze hebben allerlei ambitieuze doelen die ze willen bereiken waar ze zich flink voor moeten inzetten.

Mijn klanten zijn allemaal gezegend met een groot doorzettingsvermogen, een sterk analytisch vermogen, ze zijn creatief en origineel waardoor ze in staat zijn om zich te ontwikkelen. En daardoor schoppen ze het ver.

Hulde voor alle hardwerkende mannen en vrouwen met autisme. Die steeds maar weer moed verzamelen om contacten aan te gaan, om uit hun eigen comfortzone te komen en dingen te doen die hun eigen en andermans verwachtingen te boven gaan. En ook hulde aan alle mannen en vrouwen met autisme die steeds weer moeten vechten om de dag door te komen. Steeds weer moeten opkomen voor zichzelf omdat ze anders het onderspit delven.

Voor iedereen die net als Anno en cliënt x de knip op de neus krijgen – dat ze zich niet kunnen ontwikkelen: Go for it. Gelukkig krijgt Anno dit advies van Jeffrey Wijnberg: ‘Prove the experts to be wrong’! ‘Vecht voor je eigen geluk en laat de experts een poepie ruiken.’