Autisme is een onderwerp dat leeft. Er komt steeds meer bekendheid over autisme. Er zijn steeds meer mensen die zich in autisme herkennen, en die graag willen leren hoe ze beter met hun uitdagingen om kunnen gaan. Door de toegenomen vraag komt er ook steeds meer aanbod voor deze doelgroep. Het coachen van mensen met autisme is ‘hot’ zou je kunnen zeggen.

Toch is het zeker niet het makkelijkste vak. Autisme is divers en grillig. Er komt nogal wat op je af in de coaching van mannen en vrouwen met autisme.
 

Het gevoel van tekortschieten

Toen ik net begon met coachen had ik vaak prima gesprekken. De klant was blij met de inzichten en mogelijkheden. Dat maakte mij ook blij. Toch bleef er iets knagen. Ik had het gevoel dat er veel meer uit te halen viel. Inzicht en bewustwording bracht niet direct ook gewenst gedrag op gang. Ik merkte dat er andere dingen nodig waren, maar wat? Ik voelde me regelmatig tekortschieten. Ondanks dat ik dagelijks met autisme te maken had, wist ik er nog maar zo weinig van. Ik bleef na afloop nadenken, lag er soms letterlijk wakker van omdat de problematieken van de klanten zo heftig waren. Ik voelde me verantwoordelijk. Wat kan ik doen om hen te helpen? Ze hadden het zo moeilijk met zichzelf en hun omgeving. Het gaf me een gevoel van onmacht. Daardoor raakte ik gestrest: had ik me weer niet genoeg kunnen voorbereiden op de ene klant met dat specifieke probleem. Wrong ik me in allerlei bochten om te proberen de klant een stap voorwaarts te helpen. Wilde ik meer kunnen doen. Herkenbaar?

Een aanpak die werkte

De aanpak die ik voor mijn kind met autisme hanteerde begon ik ook steeds meer op mijn klanten toe te passen. En dat werkte. Normaal en hoger begaafde mannen en vrouwen met (kenmerken van) autisme zijn tot veel meer in staat dan we weleens denken. Ik heb vaak mee mogen genieten van prachtige transformaties bij klanten en dankbare reacties mogen krijgen hoe fijn ze het vonden om deze stappen te hebben kunnen zetten. Nu weet ik dat er heel veel vaardigheden te leren zijn die het coachen een stuk gemakkelijker maken. Had ik het tien jaar geleden maar geweten…

Daarom vind ik het fantastisch om mijn kennis en ervaringen door te geven, zodat steeds meer hoger functionerende mannen en vrouwen de juiste hulp krijgen waardoor ze meer ontspannen gesprekken voeren en meer voldoening ervaren in hun relaties.

Grote behoefte aan gespecialiseerde autismecoaches

En er is een enorme behoefte aan goede coaches die gespecialiseerd zijn in autisme. Juist op het gebied van hoogopgeleide mannen en vrouwen met (kenmerken van) autisme is er een groot tekort.

Ik krijg uit het hele land en België vaak de vraag of ik goede coaches ken die op dezelfde manier werken als ik. Daarom ben ik mijn methode voor meer rust verder door gaan ontwikkelen wat resulteerde in de TOOLKIT RUST BIJ AUTISME en stromen er geregeld coaches en professionals in in de AutismeCoachOpleiding waarin ik coaches opleid om een succesvolle AUTISMECOACH te worden. Hierin draag ik de kritische stappen die ik heb ontdekt over, om succesvol te kunnen coachen naar meer rust en betere relaties. Dat is bijvoorbeeld mijn autismecoachmethode, de toolkit rust bij autisme, het coachen naar betere relaties en hoe je er ook zakelijk succesvol mee kunt zijn.

Schokkende verhalen over NIET helpende zorg

Weet je, ik ben geschokt over de verhalen die ik regelmatig hoor over de ontvangen zorg. Zorgverleners die boos worden op hun cliënt omdat ze steeds weer terugkomen om verduidelijking, dat ze zich niet aan afspraken houden, consequent de verkeerde naam zeggen, geen rekening houden met de prikkelgevoeligheid, zich niet aanpassen aan een anderen leerstijl, geen begrip hebben voor de andere informatieverwerking, hun eigen ding aan het doen zijn zonder aan te sluiten bij de cliënt.

Bedenk eens hoeveel geld het kost, er weggegooid wordt aan NIET helpende zorg. Welke kosten, tijd en energie ermee gemoeid zijn als je NIET aansluit, geen begrip toont, en niet tot resultaten komt, geen leiderschap neemt om je klant van a naar b te brengen. Bedenk hoeveel frustratie het jou EN je klant kost.

Of dat je je onzeker voelt of je je klant wel kan helpen, steeds weer wat uitprobeert, steeds een ander idee lanceert omdat het vorige niet lukt en daardoor 10 dingen half doet, omdat je steeds weer brandjes moet blussen. Dan krijg je van mensen met autisme te horen dat ze inmiddels al 50 uur van hun leven aan intakegesprekken hebben besteed. En al 80 verschillenden hulpverleners hebben gezien die heel vaak totaal geen idee hadden hoe ze hen moesten helpen. Dat is zo jammer en ook niet nodig.

Investeren in kennis en vaardigheden

Ik heb ook heel wat geworsteld met het coachen van klanten. Het is mij ook niet allemaal aan komen waaien. Ik heb veel tijd, energie en geld geïnvesteerd in mijn kennis en vaardigheden. In trainingen over autisme. Een coachopleiding van meer dan 10.000 euro. Allerlei trainingen over hoe ik mijn praktijk zo goed mogelijk neer kan zetten. In businesscoach vaardigheden zodat ik ook andere ondernemers verder kan helpen in hun praktijk. Dat komt al gauw neer op tientallen duizenden euro’s aan investering in kennis en vaardigheden waar ik super blij mee ben dat ik dat gedaan heb. Anders stond ik niet waar ik nu sta. En kon ik de opgedane kennis nu niet overdragen.

Het is mij dus ook niet aan komen waaien. Dat ging ook met vallen en opstaan. Door bezig te zijn maak je fouten, blunders. Dat kan niet anders. Want door te doen ervaar je wat werkt en niet werkt. En van proberen ga je leren.

Als topcoach inspelen op vraagstukken van je klant

Maar hoe fijn is het als je daarbij de juiste kennis en tools in handen krijgt waar je mee aan de slag kunt. Totdat je je zeker voelt en flexibel in kunt spelen op de vraagstukken van je klant. Dat je een topcoach bent en ontspannen uitkijkt naar de gesprekken. Omdat je voelt dat het oké is. Waar je klant ook mee komt. Dat je toegerust bent om met je klant aan de slag te gaan. Dat is fantastisch.

Dat is wat ik jou ook gun. En het is mogelijk. Dat merk ik aan de coaches die inmiddels opgeleid zijn. Ze zeggen tegen mij: ‘Toen ik met die klant bezig was, merkte ik dat ik zoveel houvast had aan het stappenplan.’ ‘Die coachvaardigheden hebben me zoveel tijdwinst opgeleverd.’ ‘Doordat ik me nu heel bewust ben wat mijn eigen gedrag is in de coaching, kan ik veel beter aangesloten blijven en doorpakken naar het resultaat.’ ‘Mijn klanten zijn super blij met mijn coaching en vragen mij hoe ik ze nog meer kan helpen.’

Wil jij dat ook?

Doe dan mee met de AutismeCoachOpleiding en wordt ook een topcoach voor mensen met autisme. Ik help je graag hoe je je klanten met autisme succesvol kunt coachen naar meer rust en betere relaties.

Door je autismespecifieke vaardigheden en strategieën te leren, te voorzien van werkende tools en stappenplannen, zodat jij jouw diensten klantaantrekkelijk kunt aanbieden en daar een goede prijs voor durft te vragen.

 

Wil jij mannen en vrouwen met autisme snel en effectief coachen naar prachtige resultaten en daar goed mee verdienen? Vraag dan een strategiesessie met mij aan om door te nemen waar er ruimte is voor groei in jouw skills als topcoach.