‘Iedereen is anders, niemand is als jij. Jij bent jij en ik ben ik…’ Eén van de kinderliedjes die hier in huis regelmatig te horen is. En het is zo waar. Als kinderen opgroeien, denken ze vaak dat alle andere kinderen net zo denken en voelen als zij. Niets is minder waar.

Je inlevingsvermogen is minder ontwikkeld met autisme

Ze ontdekken langzamerhand dat wat zij leuk en fijn vinden anderen niet per definitie leuk of fijn vinden. Als je inlevingsvermogen minder ontwikkeld is door autisme kan dit de rest van het leven beïnvloeden. Zelfs bij hoog opgeleide mannen en vrouwen met autisme merk ik dat ze nog vaak denken dat anderen dezelfde behoeftes hebben als zij.

Als coach weet je dat en tune je in op wat je klant nodig heeft

Jij als coach weet natuurlijk dat iedereen anders is. Dat iedereen zijn eigen behoeften heeft. En zijn eigen aanpak nodig heeft. En juist je klanten met autisme hebben vaak speciale behoeften. Denk aan tempo, nabijheid, kennis en vaardigheidsniveau en de mate van duidelijkheid en voorspelbaarheid. Afhankelijk van deze aspecten tune je in op wat je klant nodig heeft.

Wat als je niet intunet op je klant met autisme?

En als je dan niet intunet op je klant met autisme, wat gebeurt er dan? Stel dat je iedereen hetzelfde benadert, zonder onderscheid te maken. Waarschijnlijk heb je dan met de één een goede coachrelatie omdat jouw aanpak aansluit en met anderen is er geen goed contact en daardoor geen goede coachrelatie. Zo’n gevoel wat je soms ook in contact met anderen hebt: er mist iets. Het loopt niet lekker. We zitten niet op een lijn. We komen niet verder.

Kom sneller tot de kern als je wel intunet

Met klanten waar je wel op ingetuned bent, weet je wat hij of zij nodig heeft. Kun je makkelijk de vinger op de zere plek leggen. Merk je wat er bewust of onbewust speelt waardoor hij of zij blokkeert, niet overgaat tot dat wat hij zou willen of moeten doen. Kom je sneller tot de kern en bereik je makkelijker de gestelde doelen.

Hoe tune je in op je klant?

Om goed in te tunen op je klant gebruik je de opgedane informatie die je hebt over je klant, observeer je welke non-verbale signalen je klant uitstraalt, gebruik je je kennis over autisme. Ook gebruik je je inlevingsvermogen, je intuïtie, je gevoel, al je antennes die je vertellen wat deze klant nodig heeft. Deze informatie samen bepalen jouw houding en gedrag als coach. Geven je input om te doen wat nodig is om deze klant verder te helpen. Goed intunen op je klant levert je veel op.

Meer weten?

Wil jij mannen en vrouwen met autisme snel en effectief coachen naar prachtige resultaten en daar goed mee verdienen?

Vraag dan een strategiesessie met mij aan om door te nemen waar er ruimte is voor groei in jouw skills als topcoach.